Tłumaczenia

Tłumaczenia pisemne

Przysięgłe (jedna strona = 1125 znaków ze spacjami) :

  • umowy handlowe
  • akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu
  • dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, faktury, umowy)
  • decyzje i inne dokumenty administracyjne
  • tłumaczenia techniczne
  • tłumaczenia medyczne (wypisy ze szpitala, zaświadczenia lekarskie itp.)

Tłumaczenia ustne:

  • konsekutywne i symultaniczne (kabinowe)
  • tłumaczenia na konferencjach
  • szkoleniach
  • spotkaniach handlowych